Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing 25. oktober 2022.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen og Susanne Jølck.

Fraværende: Gitte Rasmussen og Nina Andersen.

  1. Valg af dirigent: Susanne Jølck.
  2. Godkendelse af referat af møde 13. september 2022: JF efterlyser referat fra GiR.
  3. Evaluering af Fællesskabets Folkemøde 2022: Flere bump på vejen, bl.a. kom planlægning for sent i gang og lå desuden stille en periode pga. sygdom. Fint invitation til tidligere deltagere og fin annonce i Øboen (udgift 6.152 kr.) og på Facebook. Selve dagen forløb godt, fint program og gode oplæg/indslag af Langelands Elforsyning, Lohals Frikadellefest og Lulu Okholm, men igen ringe deltagelse udefra. Økonomi i salg fra cafeen blev som følge heraf også ringere end tidligere, en nedgang på ca. 400 kr. i forhold til 2021. Blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer var der forskellige holdninger til fremtidens Fællesskabets Folkemøde og hvorvidt arrangementet overhovedet skal gentages, men der var tilslutning til et forslag om, at arrangementet kan afvikles i forbindelse med Rudkøbing by night, f.eks. i et telt på Engdraget. Beslutning tages senere.
  4. Filmprojektet: JF og GR er kommet med forslag til lokationer og har været med til en del af optagelserne, som fandt sted mandag den 10. oktober.
  5. Kalendergruppen: Overvejelser om at reklamere for Det sker på Langeland på et banner på en halmballe, som vi kender det fra valgkampe.
  6. Velkomstmøde: Udsat pga. afbud fra NA.
  7. Blaffergruppen: JF oplyste, at Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med et lign. projekt. Ubrugte penge på den konto. JF undersøger, hvor mange penge det drejer sig om.
  8. Lys i Mørket: GR informerede om arrangementet, der i samarbejde med de andre ø-kommuner, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø, finder sted første weekend i november, i år 4.-5. november. GR har deltaget i arbejdsgruppens møder sammen med bl.a. Nanna Heinrichs.
  9. Eventuelt: Intet at berette.

Næste møde holdes på Frivilligcentret tirsdag den 13. december 2022 kl. 17.