Referat af klyngemøde den 31. januar 2019

Til stede: Henrik, Gitte, Rasmus, Jesper, Carsten, Jytte, Mai-Britt og Thomas Røddik Konradsen fra Shores.

1. Valg af ordstyrer og referent

Henrik er ordstyrer, Rasmus referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Alt er i orden.

3. Samarbejde med Thomas Røddik Konradsen – ansat i Kommunen pr. 15. januar til at tage sig af Shores

Thomas præsenterer Shores Langeland, som skal fremme naturaktiviteter ved Langelands kyst, samt dets organisation og tre arbejdsgrupper. Både Shores og Vi Samler Enderne arbejder på at samle øen. Måske kan vi i klyngen komme med ideer til, hvad hotspots ved kysten kan være.

Thomas vil drøfte mulighederne for samarbejde med Carsten, Jytte og Mai-Britt.

4. Siden sidst v. Carsten, Bjørn og Henrik

Carsten Blomberg deltog i to møder den 27. januar, på Rådhuset og i Frivilligcenteret, med særligt fokus på kalenderen.

Begge steder var der god stemning og pænt fremmøde. Borgmesteren roste projektet. Flere af deltagerne gav udtryk for, at vi har manglet en Langelandskalender tidligere.

5. Udviklingsplan for ”Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø” – oplæg v. Carsten, Mai-Britt og Henrik

En foreløbig udviklingsplan er udarbejdet. Indsatsområderne over de næste to år er som følger:

Implementering af kalenderen
Årlig idemesse
Ressourcebank
Fundraising

(Fundraising kan også handle om rådgivning. F.eks. at man skal være opmærksom på, om en given fond forudbetaler eller ej.)

Hvert område varetages af en arbejdsgruppe. Der skal derfor oprettes grupper til Ressourcebank og Fundraising.

Deltagere i grupperne:

Indsatsgrupper (bidrager til udviklingsplanen):

Fælles Langelandskalender: Rasmus, Henrik, Gitte, Jeanette, Carsten, Lars.

Idemessen: Lars, Bjørn, Jytte, Susanne, Carsten, Jeanette, Gitte.

Ressourcebank: Jytte.

Fundraising: Jesper, Carsten, Bjørn + en til.

Interessegrupper:

Stigruppen: Susanne Jølck, Jeanette Pichardt.

Folkeuniversitetet: Gert Rovsing? Spørges af Bjørn.

Offentlig transport på Langeland: Søren Silla? Spørges af Bjørn.

7. Hvem gør hvad og til hvornår?

DGI tilbyder 3 møder om kalenderen med en konsulent. Det første møde er med ledelsen, de næste to er infomøder, hvor folk kan prøve systemet af. Vi vælger selv, hvornår vi er klar til at holde disse møder.

Carsten kontakter DGI og aftaler datoer. Vi går efter ét møde på en hverdagsaften og ét møde på en søndag formiddag. Et oplagt sted er teatersalen på Langeland Efterskole. Vi kan ikke holde møder i uge 7 og 8 pga. vinterferie.

Det er vigtigt, at kalenderen er i gang den 13. april, lørdagen før påske. Derfor skal det være muligt at bruge den et par uger i forvejen.

Vi bruger Foreningsvejviseren og CVR-registeret til at finde og kontakte foreninger og opfordre dem til at bruge kalenderen.

I øvrigt: Vi skal finde flere frivillige til Vi Samler Enderne via vores ambassadørnetværk og filerne i Dropbox.

Vi bør finde et alternativ til Dropbox, af hensyn til persondatasikkerhed. Måske bare et arkiv på hjemmesiden? Asana er lidt for avanceret.

Carsten sørger for indkaldelser og dagsordener til møderne. Rasmus sørger for at rykke arbejdsgrupperne inden fællesmøderne.

Hver arbejdsgruppe skriver 15 linjer til udviklingsplanen.

8. Næste møde

Fra og med februar holder vi fællesmøder om torsdagen kl. 16.30 i den første ulige uge i hver måned. Vores bestyrelsesmøder skal offentliggøres i kalenderen.

Der er offentlig adgang til vores møder, og vi sørger for effektiv ordstyring.

Næste møde finder sted den 14. februar kl. 16.30. Vi indleder med ”gruppearbejde” i vores arbejdsgrupper. Carsten sender en indkaldelse ud.

9. Evt.

Der er Landsbyklyngemøde den 2. marts kl. 12-17 i Remisen på Godsbanen i Aarhus. Her er erfaringsudveksling og præsentation af midler til fundraising. Der kommer en del midler fra DGI og RealDania, som kan søges, hvis man er en del af klyngesamarbejdet. Carsten, Jytte og Mai-Britt tager afsted og aftaler evt. fælleskørsel. Jeanette håber, at hun vil med.

Den 14. marts er der ansøgningsfrist til Landdistriktspuljen.