Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø mandag den 4. marts 2019 på Frivilligcentret i Rudkøbing.

1. Carsten Roed valgtes som dirigent. Referent: Susanne Jølck.

2. Referat af sidste møde: Godkendt.

3. Siden sidst: Jytte Frederiksen og Mai-Britt Wessmann orienterede om møde i Århus for alle landets landsbyklynger. På mødet blev der udvekslet gode erfaringer fra blandt andet Landsbyklyngen Mols I Udvikling, der er langt fremme med et mødested kaldet Knudepunktet.

4. Indsatsområder: Næste offentlige arrangementer bliver de kursusdage, hvor alle og enhver kan komme og få den nye Langelands-kalender demonstreret. Carsten Roed forklarede, at det havde taget tid at få adgang til Langelands Efterskoles teatersal, fordi spørgsmålet først skulle op i bestyrelsen, men nu er der givet tilladelse. Langelands-kalenderen er et af klyngens indsatsområder (de andre er fundraising og idémesse). Blandt kommende indsatsområder er også rekruttering af nye medlemmer/frivillige og fordeling af arbejdsopgaver. Forslag om at kontakte Langeland Kommune med henblik på at få for eksempel en fleks-jobber tilknyttet projektet.

5. Næste møde: Torsdag den 14. marts kl. 17 på Frivilligcentret. DGI deltager.

6. Eventuelt: Fremover går opgaverne med at tage referat, sørge for kaffe og the til møderne og indkøbe kage på omgang. Man krydser sig af på Jytte Frederiksens liste.