Referat af møde 10. januar 2019

Referat af møde i Vi Samler Enderne afholdt på
Frivilligcentret i Rudkøbing, torsdag den 10. januar kl. 16.30.

Afbud: Gitte Rasmussen.

 1. Valg af ordstyrer: Henrik Nordmand Rasmussen.
  Valg af referent: Susanne Jølck.
 2. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt.
  Desuden opdatering af medlemmernes kontaktoplysninger (kan blandt andet findes på hjemmesiden visamlerenderne.dk).
 3. Siden sidst: Jytte Frederiksen orienterede om muligheden for at informere om et nyt fælles kalendersystem for hele Langeland i forbindelse med folkeoplysningsudvalgets temadag for foreningerne på Frivilligcentret søndag den 27. januar 2019. I mødet deltager blandt andet repræsentanter for Frivilligcentret, Kulturelt Samråd og Langeland Kommune. Desuden medvirker både Carsten Blomberg fra DGI og afgående konsulent Henrik N. Rasmussen.
 4. Status fra grupperne: Under dette programpunkt drøftede mødedeltagerne blandt andet, om der kan/bør udarbejdes en støtteerklæring, som skal fungere som en form for blåstempling af projektet. Susanne Jølck udarbejder et forslag til en tekst, som Majbritt Wismann påtager sig at bede politikere og/eller ledende embedsmænd at underskrive.
 5. I forbindelse med mødet på Frivilligcentret den 27. januar gøres et forsøg på at hverve nye medlemmer. Vi informerer om mødet på Facebook og får printet 150 blanketter til udlevering til nye medlemmer. Desuden gøres forsøg på at hverve flere frivillige. Bjørn Brandenborg skriver til de, der i forbindelse med idémessen i november 2018 udtrykte interesse for at medvirke i det videre arbejde under en eller anden form. Udover et fælles kalendersystem er det på længere sigt tanken, at der skal oprettes en vidensbank, som alle kan trække på, for eksempel i forbindelse med ansøgninger til fonde, godkendelser af vedtægter og regnskabsteknikker. Endelig skal Landsbyklyngen Vi Samler Enderne være mere synlig. En mulighed kunne være at inddrage kommunens ambassadørkorps i forbindelse med Langelandsfestivalen.
 6. (se under punkt 5).
 7. Hvem gør hvad: Majbritt Wismann, Carsten Roed og Henrik N. Rasmussen udarbejder forslag til strategi. Alle gør så meget reklame for mødet den 27. januar og det fælles kalendersystem i det hele taget som muligt.
 8. Næste møde: Torsdag den 31. januar kl. 16.30 på Frivilligcentret.