Referat fra bestyrelsesmødet den 27/11 2018 kl. 18.00 – 19.30 i Landsbyklyngen ”Vi samler enderne”

Til stede var Henrik Rasmussen, Gitte Rasmussen, Bjørn Brandenborg, Rasmus Larsen, Lars Johansen, Carsten Rod Jensen, Jesper Holst, Jeanette Pichardt, Jytte K Frederiksen, Maj-Britt Wismann og Susanne Jølck.

Ad 1:              Konstituering af bestyrelsen.                                                                                                          Bestyrelsen konstituerede sig således:                                                                     Formand:                            Carsten Rod Jensen
Næstformand:                    Bjørn Brandenborg
Næstformand 2:                 Maj-Britt Wismann
Folkeoplysningsudvalget:   Jytte K Frederiksen
Frivillighedscentret:           Louise Dyrholm på barsel – afløser Jesper Holst
Borgerinddragelse:            Gitte Rasmussen / Jeanette Pichardt
Kommunikation:                 Susanne Jølck
Bindeleddet:                       Rasmus Larsen
Økonomi                             Lars Johansen

Fra bestyrelsen deltager man i følgende arbejdsgrupper:

Stigruppen                          Susanne Jølck, Jeanette Pichardt
Fælles Langeland kalender                      Rasmus, Henrik, Gitte Jeanette, Carsten, Lars
Idemessen                          Lars, Bjørn, Jytte, Susanne, Carsten, Jeanette, Gitte

Ad 2:              Fælles Langeland kalender
Thomas Blomberg fra DGI inviteres til et møde omkring den fælles kalender + APP hvor også andre grupper inviteres til at deltage. (Kulturelt samråd, Kirkerne, Borgerforeninger, Handelsstandsforeningen, Biografen mv)
Der er betalt abonnement for 2018 – 2020 og Langeland Kommune ansøges om, at de betaler abonnementet på ca. 3500 – 4000 kr. for den næste periode.

Der er nedsat en arbejdsgruppe.

Ad 3:              Hvad er næste skridt for Landsbyklyngen?
Der skal arbejdes på synligheden, en opgave som ligger på alles skuldre.
Vi opfordre til at mødedatoer samt gerne referater fra arbejdsgrupperne indsendes til Rasmus Larsen som vil sørge for at de kommer på foreningens hjemmeside.

Der er møde den 10/1 2019 kl. 16.30 + 31/1 2019 kl. 16.30 i Frivillighedscentret.