Referat fra ekstraordinær generalforsamling i landsbyklyngen ”Vi samler enderne” 27/11 2018 kl. 16.30 – 17.45

Til stede var: Henrik Rasmussen, Henrik Lindberg, Gitte Rasmussen, Bjørn Brandenborg, Søren Cilla, Finn Mathiasen, Rasmus Larsen, Lars Johansen, Pia Just Andersen, Gert Roosing, Jette Purup, Carsten Rod Jensen, Jesper Holst, Jeanette Pichardt, Jytte Frederiksen, Maj Britt Wismann og Susanne Jølck.

Ad 1.             Valg af dirigent.                 Som dirigent valgtes Henrik Rasmussen

Ad 2.             Valg af referent.                 Som referent valgtes Jytte K. Frederiksen

Ad 3.             Status og baggrund for ekstraordinær generalforsamling.
Næstformand Bjørn Brandenborg bød velkommen og opridsede kort, hvad foreningen indtil nu har lavet, herunder Idemessen. Derefter uddybede Bjørn, hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen beklagede Kjeld Tønder Hansens stop i bestyrelsen pga. sygdom.

Ad 4.             Valg af 1 person til bestyrelsen.
Henrik Rasmussen fortalte om foreningens regler for valg. Carsten Rod Jensen stillede op og blev valgt uden modkandidater.

Ad 5.             Tilmelding til arbejds- og interessegrupper.
Hvis foreningens arbejde skal have ”tyngde” skal vi gerne være flere personer i grupperne. Det blev besluttet, at de grupper som mangler ”medlemmer” selv sørger for at få flere mennesker med i arbejdet, og gerne inden vores næste møde i januar måned 2019. (10/1 2019 )

Arbejdsgrupper:                  Stigruppen

Gruppen om fælles Langelands kalender

Folkeuniversitetet

Idemessen

Offentlig transport på Langeland (ny gruppe)

Referent Jytte K Frederiksen