Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø holdt på Forebyggelsescentret i Rudkøbing tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17.

Til stede var: Jesper Holst, Gert Rosing, Gitte Rasmussen, Jens Ole Hansen, Rasmus Skov Larsen, Nina Andersen og Susanne Jølck. Afbud fra formand Jytte Frederiksen.

Temaet for mødet var en kort, overordnet evaluering af årets idémesse, der blev holdt i Ørstedspavillonen i Rudkøbing søndag den 6. oktober 2019, og det generelle indtryk var tilfredsstillende.

Stedet var velvalgt, ØP har en central beliggenhed, gode parkeringsmuligheder og er kendt af enhver langelænder. Desuden havde Ørstedspavillonen den fordel i forhold til sidste års placering, at vi slap for at skulle rengøre toiletter, selv medbringe kaffemaskiner/kaffekander/krus samt slæbe rundt på borde og stole. Pladsen var muligvis en smule trang (næste år kunne man evt. inddrage cafe-området til udstillingsareal også), men der var hyggelig, intim stemning og trods tætheden plads til at mingle.

Ialt blev der etableret 31 stande inklusiv landsbyklyngen samt foreningen bag Ørstedspavillonen. Den ene stand dækkede 5-6 foreninger fra Nordlangeland.

God vekselvirkning mellem scene og sal, og det fungerede fint med oplæg af blandt andet DGI’s esport-konsulenter, MF Bjørn Brandenborg, viceborgmester Lisa Pihl Jensen og fællessang med Valle Hansen.

Til gengæld kneb det igen i år med opbakning fra publikum, og det skyldes formentlig blandt andet, at vi var sent ude med markedsføring. Desuden har vi haft problemer med tilbagemeldinger til de privatpersoner, foreninger og institutioner, der tilmeldte sig idémessen. Flere har kritiseret, at de ikke i god tid fik en opfølgning på deres tilmelding. Måske der skal indføres en form for autosvar?

I cafeen blev der solgt kaffe og drikkevarer for 7-800 kroner, hvilket dækker udgifterne til rengøring på ØP. Cafeen ønsker mindre kager til salg fremover evt. sammen med sandwich, når messen starter omkring frokost. Reklameskilte vedrørende cafeen bør opsættes i salen.

På mødet blev det besluttet at følgende skulle gennemføres inden næste bestyrelsesmøde:
1. Rasmus og Jesper udarbejder et netbaseret evalueringsskema målrettet de foreninger. der deltog med stande i Idemessen.
2. Jyttes (takke)brev til de deltagende foreninger udsendes med et link til evalueringsskemaet
3. Jytte og Jesper forbereder udkastet til et årshjul for planlægning af idemessen

NB. Næste mødes holdes på Frivilligcentret i Rudkøbing mandag den 11. november kl. 17 (bemærk den nye datoen).

Referat: Susanne Jølck