Har du lyst til at styrke foreningslivet på Langeland?

Vi Samler Enderne – Landsbyklyngen Langeland og Strynø har lige nu en snes aktive og vi vil gerne udvide vores kreds.

Vi søger efter personer,
– der vil lave borgerjournalistik om de frivillige aktiviteter på Langeland,
– eller vil hjælpe frivillige foreninger med at blive bedre til at fundraise til lokale projekter,
– eller vil være ambassadører for vores gratis online-kalender, “Det sker på Langeland”,
– eller vil være med til at kortlægge de frivilliges mange kompetencer og gøre det let at finde frem til dem,
– eller har gode ideer til, hvordan vi kan blive stadig bedre til at skabe kontakter mellem foreninger.
– eller har erfaring med at arrangere møder, messer og workshops.

Du må gerne bo på eller i nærheden af Langeland, Strynø eller Siø.

Hvis du vil være med til at samle enderne, så skriv til os på kontakt@visamlerenderne.dk!