Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing onsdag den 2. september 2020.

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Nina Andersen, Hanne Østergaard, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jesper Holst, Jens Ole Hansen og Susanne Jølck.

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen: Godkendt.
  2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.
  3. Konstituering: Repræsentant for Langeland Kommune: Kommunaldirektør Jani Hansen. Repræsentant for Frivilligcenter Langeland: Nina Andersen. Repræsentant for folkeoplysningsudvalget: Jytte Frederiksen. Kasserer: Lars Johansen. Ansvarshavende for Det sker på Langeland: Rasmus Skov Larsen. Ansvarshavende for fundraising: Gert Rosing. Ansvarshavende for blaffergruppen: Jesper Holst. Ansvarshavende for kommunikation: Web: Rasmus Skov Larsen. PR: Nina Andersen og Susanne Jølck. Næstformand: Susanne Jølck. Ansvarshavende for ressourcebank: Vakant. Ansvarshavende for idémesse/Fællesskabets Folkemøde: Jens Ole Hansen og Jytte Frederiksen.
  4. Mødekalender 2020-2021: Godkendt.
  5. Fællesskabets Folkemøde: Bestyrelsen besluttede efter nogen debat at aflyse det planlagte Fællesskabets Folkemøde på grund af corona-situationen. Jytte Frederiksen kontakter Jan Andersen fra ØP for at aflyse årets arrangement. Bestyrelsen valgte at satse på 10. oktober 2021 i stedet, og JF booker ved samme lejlighed den nye mødedato hos Jan Andersen. Jesper Holst foreslog, at der i stedet for FF arbejdes på et arrangement, seminar/workshop/temadag, for de tilmeldte foreninger, for eksempel med et foredrag, der kan sendes ud på video. Emnet kunne være ”hvordan kommer foreningslivet i gang igen efter covid-19?”. Forslaget drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.
  6. Siden sidst: Landsbyklyngen Langeland og Strynø har givet gave til kommunaldirektør Jani Hansen ved hendes 40 års jubilæum. Landsbyklyngen er desuden inviteret til Shores Langelands afsløring af en Langelands-øl i Det Røde Pakhus på Rudkøbing Havn 9. oktober kl. 15-18. Filmprojektet tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Klyngemødet i Middelfart er aflyst på grund af corona-situationen, og det samme gælder fundraising-arrangementet 5. oktober. Lenda Levin har tilbudt at sponsorere et flag. Rasmus Skov Larsen sørger for at levere et foto af logo i høj opløsning. Jens Ole Hansen taler med CA Reklame vedrørende sponsorering af to bannere. Økonomi: JF oplyste, at Landsbyklyngen har 18.182 kroner tilbage fra donationen fra Fonden Langelands Elforsyning i 2019.
  7. Vedtægter, forretningsorden, kontingentopkrævning: Bestyrelsen vedtog at opkræve kontingent fra 1. januar 2021. Arbejdet med medlemsliste skal sættes i gang igen. JF spørger Gitte Rasmussen, om hun vil stille sig i spidsen for arbejdet.
  8. Eventuelt: JF deltager i møde i Langeland Kommunes demokratiudvalg 8. september. Kalendergruppen deltager i satellitmøder i nord og syd 6.-7. oktober. Blaffergruppen har flere ansøgninger ude, blandt andet med henblik på finansiering af møde med Carsten Thede fra Blaffernationen på Ørstedskolen 7. oktober kl. 19-21. Lars Johansen foreslog desuden at invitere Langeland Kommunes nyansatte chef for erhvervs-, kultur- og turismeområdet, Jane Jegind, til møde med landsbyklyngens bestyrelse.
  9. Næste møde: Tirsdag 22. september kl. 17 på Frivilligcenter Langeland.