Referat af møde i Landsbyklyngen Langeland og Strynø ”Vi Samler Enderne”, der blev holdt på Frivilligcentret i Rudkøbing tirsdag den 10. december 2019

Til stede var: Jytte Frederiksen, Gert Rosing, Palle Melchiorsen, Rasmus Skov Larsen, Lars Johansen, Jeanette Pichardt, Jens Ole Hansen, Jesper Holst, Gitte Rasmussen og Susanne Jølck.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Valg af referent: Susanne Jølck valgt.

3. Kort nyt siden sidst: Rasmus Skov Larsen fra kalender- og kommunikationsgrupperne orienterede om, at han har lavet et opslag om landsbyklyngen på sitet frivilligjob.dk i forsøget på at rekruttere flere medlemmer til arbejdsgrupperne. Desuden arbejder han sammen med formand Jytte Frederiksen på at få udarbejdet en fyldestgørende liste over frivillige foreninger og andre aktører på Langeland og Strynø. Jytte Frederiksen og Lars Johansen har holdt møde om økonomi (mere om det under punkt 4), og endelig har formanden og Susanne Jølck sammen udarbejdet en jule- og tak for sidst-hilsen til deltagerne i årets idémesse. Jytte Frederiksen har været i dialog med lokalredaktør Cathrine Madelaire fra Fyns Amts Avis og Preben Dahl fra TV2 Fyn vedrørende et møde for
øens foreninger om, hvordan man kommer i kontakt med pressen.

4. Økonomi: Landsbyklyngen har nu en konto i Middelfart Sparekasse, hvorpå der inden vi har betalt udgifter i forbindelse med årets idémesse stod de 19.000 kroner, vi fik i støtte fra Langelands Elforsyning. Via Jens Ole-Hansens indsats har vi desuden fået i alt 2.000 kroner i støtte fra fire sponsorer (lokale brugser og håndværksmestre), og Langeland Kommune har betalt en annonce i Øboen. Dertil kommer 805 kroner, som vedrører indtægterne fra salg af kaffe, kage, øl og vand under idémessen. Vi mangler øjensynlig en faktura fra DGI vedrørende trykning af 100 ekstra eksemplarer af landsbyklyngens handleplan.

5. Foreningens medlemmer (status her og nu samt medlemshvervning): Flere bestyrelsesmedlemmer er af den opfattelse, at dokumentet med ordet
”samtykkeerklæring” kan virke afskrækkende for en del potentielle nye medlemmer. Derfor er det blevet besluttet, at Jytte Frederiksen og Susanne Jølck skal lave et oplæg til en indmeldelsesblanket, der indeholder samme elementer, men som forhåbentlig virker mere ”spiselig” for nytilkomne. Desuden kan der laves en kortfattet guide a la ”Derfor bør du blive medlem af Landsbyklyngen Langeland og Strynø”. Selve definitionen af medlemskaber (blandt andet tegningsret) tages op på et senere møde.

6. Orientering om den kommende idémesse samt ”konkurrence” om arrangementets navn: Udsættes til senere møde.

7. Nye mødedatoer: Fremover holdes møder så vidt muligt den anden tirsdag i måneden, men allerede næste gang holdes mødet dog en onsdag, nemlig 15. januar kl. 17. Generalforsamlingen fastsættes til den 28. april. Begge finder sted på Frivilligcentret.

8. Fundraising: Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at afholde et møde om fundraising, som vi kan få mulighed for at deltage i. Fritidskonsulent Nynne Printz udsender invitation herom. Desuden arbejdes der på at skaffe landsbyklyngen adgang til fond.dk, som er en oversigt over alle landets fonde og øvrige støttemuligheder.

9. Få flere med i klyngesamarbejdet: Rasmus Skov Larsen orienterede om, at
kalendergruppen i det nye år vil reklamere for Langelands-kalenderen og tilbyde introkurser både i Rudkøbing og ”hjemme” hos eventuelt interesserede foreninger. Foreløbig er der planlagt et møde på Frivilligcentret den 25. februar.

10. Eventuelt: Vi bør se på arbejdsgrupperne i forbindelse med idémessen jævnfør det årshjul, Jesper Holst har udarbejdet. Mere om det på et senere møde.