Referat af møde i kalendergruppen 14. juli 2019

Medvirkende: Rasmus, Lars, Palle, Jens-Ole.

Navn på kalender

Kalenderen skal hedde “Det sker på Langeland”. Vi får DGI til at anskaffe domænet detskerpaalangeland.dk som alias. Der findes en Facebookside, der har samme navn, men den har ikke været aktiv i de seneste år.

Statistik og undersøgelser

Til næste kalendermøde: Vi tænker over relevante spørgsmål til et spørgeskema, som kan give os fingerpeg om, hvad vi skal gøre for at få succes med kalenderen.

Vi bruger WP Power Stats til statistik. Vi undersøger, om det er godt nok, eller om vi har brug for flere funktioner.

Vi skal undersøge, hvad folk søger på, når de begynder at finde os via Google. Det gør de ikke endnu.

Markedsføring

Jens-Ole har besøgt et imponerende antal foreninger. Disse har vist særlig interesse for kalenderen:

Biavlerne
Langeland Udvikling
Jazzklub
Sportsdanserne
Mixdanserne
Nordlangelandshallen (vil også gerne have kursus)
Hjertestarterne
Bagenkop Idræt
Friskolen Magleby
Shores Langeland
Indkøbsforening
Modelfly
Trankebar
Krolf
Rudkøbing Boldklub
Spodsbjerg Borgerforening
Færgen
Folkedanserne
Herrekor
Dykkerforeningen
Langeland Strynø Bådelag
Øhavsmarkedet
Bellevue
Art2Change

Jens-Oles liste skal ud på Dropbox sammen med andre, der er kontaktet, så vi har overblik over markedsføringen.

Folkeoplysningsudvalget bør prioritere at gøre reklame for kalenderen i nyhedsbreve til foreningerne.

Signaturer i vores mails er en god måde at reklamere for kalenderen. Vi får Jytte til at føje en signatur til kontakt@visamlerenderne.dk.

Rasmus laver en liste over dem vi skal kontakte for at få dem til at linke til os på diverse hjemmesider.

Vi skal også tilbyde os til Øboen og Radio Langeland.

Kalendervagter

Fremover nøjes vi med at have én ansvarlig for at godkende events hver måned.

Vagtplan i 2019

Juli: Rasmus
August: Jens Ole
September: Palle (er på Tahiti i august)
Oktober: Lars
November: Rasmus
December: Palle igen

Vi bør være opmærksom på fiskere og handlende, der gerne vil fremstille gadesalg og lignende som events.

Ekstra

Vi tilbyder kurser i kalenderen til bestyrelsen. Lars vil gerne deltage.

Palle vil gerne have en @visamlerenderne.dk-mail. Rasmus bestiller en hos DGI.

Gruppen har diskuteret, hvordan vi forholder os til Sydfynskalenderen og hvordan vi kan overbevise Turist- og Erhvervsforeningen om, at vores kalender er en god ide, selvom de i forvejen bruger Sydfynskalenderen. Måske kan vi samarbejde på længere sigt, men det vil i så fald kræve penge til at få udviklet et system, der kan få kalenderne til at “tale” sammen.

DGI-appen Infoland har potentiale til at blive meget nyttig i takt med, at den videreudvikles.

Næste møde

Kalendergruppen mødes igen mandag den 26. august kl. 17 i Frivillighedscentret.