Referat af møde i kalendergruppen 26. august 2019

Deltagere: Rasmus, Palle, Lars.

1) Siden sidst

DGI har anskaffet domænet detskerpaalangeland.dk. Det skal dog tilrettes, så det ikke viser hen til registreringssiden.

Palle har fået mailadressen palle@visamlerenderne.dk.

Bestyrelsen har fået tilbud om kalenderkurser.

Jens-Ole har haft kalendervagten i august, Palle tager over i september.

2) Markedsføring af kalender

Foreløbig bliver vores kalender kun fundet via links og direkte indtastninger, ikke søgemaskiner. Rasmus kontakter en række aktører med hjemmesider og opfordrer dem til at linke til os.

Vi er ved at få overblik over de aktører, der vil have nytte af at oprette events i kalenderen. Rasmus samler dem ét sted og tilføjer oplysninger om, hvem vi har kontaktet og deres reaktion. Det er især vigtigt at holde kontakt med de 20 foreninger, som viste særlig interesse, da Jens-Ole besøgte dem.

Palle kontakter Bio Langeland, Langeland Bibliotek og LOF og opfordrer dem til at bruge kalenderen.

Vi bør få Turist- og Erhvervsforeningen til at bakke op om kalenderen, hvis vi for alvor vil nå ud til sommerhusejere og turister.

3) Spørgeskema

For at få mere viden om brugerne af kalenderen laver vi en elektronisk spørgeskemaundersøgelse over en uges tid. Vi stiller 10-12 relevante spørgsmål til dem, der står på vores mailliste, samt deltagerne i Idemessen. Derfor kan undersøgelsen passende finde sted i begyndelsen af oktober. I september udarbejder vi spørgsmål og finder en platform til skemaet.

Palle anbefaler, at vi evaluerer vores projekter inkl. kalenderen sidst på året og opstiller nogle mål for, hvornår projekterne er en succes og hvad der skal til for, at de i sidste ende må droppes. Palle kontakter Jytte og får emnet sat på bestyrelsens dagsorden.

4) Andet

Vi mailer frem og tilbage om datoen for næste kalendergruppemøde.

Forsiden bør bestå i kalenderen i fuldbredde i stedet for søgefunktionen. Er ordnet.

Jeg tilpasser titlen på hjemmesiden, så der øverst står “Det sker på Langeland” på alle de undersider, der vedrører kalenderen. På alle andre sider står det “Vi Samler Enderne”. Er ordnet.

Bonusinfo fra kalendermøde på Rådhuset den 27. august

Palle og jeg havde et godt møde med Jani Hansen, Bent Knudsen (IT-chef) og Lasse Hanefeld (webmaster). Vi fortalte om vores planer for at udvikle og markedsføre kalenderen.

Lasse Hanefeld (laha@langelandkommune.dk) er vores umiddelbare kontaktperson, når det handler om kalenderen. Han samler nyheder til kommunens hjemmeside fra forskellige indholdsleverandører og står også for opslag på Facebook.

Kommunen vil gerne oplyse om kalenderen i møder med de fire sekretariater og på sit lederforum, hvor bl.a. skoleledere deltager.

Annoncering kan også være en mulighed.

Kommunen er ved at skifte CMS fra Sitecore til Dynamicweb. Lasse vil høre, om det er muligt for kommunen at indlejre vores kalender, så den kan ses på den nye udgave af langelandkommune.dk. Det er teknisk muligt og en god ide. Måske forudsætter det et betalingsplugin.

Forholdet til Sydfynskalenderen forventes ikke at blive et problem.