Referat af møde i kalendergruppen 29. august 2021: Plan for genstart af ”Det sker på Langeland”

Fremmødt: Lars, Rasmus, Jens Ole, Dorit, Ingrid, Gert.

Afbud fra: Søren.

Al reklame for kalenderen skal i september/oktober kombineres med reklame for Fællesskabets Folkemøde.

I løbet af Folkemødet skal vi tilbyde flere kalenderkurser i et særskilt lokale – og have stand med instruktionsvideoer, opdaterede foldere og manual. Sidstnævnte er opdateret, både som underside og pdf.

Hver af os bør selv sætte sine egne events i kalenderen og få resten af bestyrelsen til at gøre det samme. Datastuen er godt på vej!

Vi tilbyder en træningsdag til bestyrelsen, i forbindelse med et fremtidigt bestyrelsesmøde. Enkelte aktører fra Jens Oles rejse i 2019 har også vist interesse for en træningsdag.

Desværre har ingen i gruppen tid til at ringe direkte til foreninger for øjeblikket. Til gengæld holder vi øje med større arrangementer i efteråret og undersøger, om vi kan møde op og gøre reklame for kalenderen.

Gert har spurgt Bio Langeland, men foreløbig uden resultat. Måske kan vi få opbakning fra dens bestyrelse? Gert kontakter Jane Jegind igen og følger op på kommunen: Den kan godt bruge kalenderen mere konsekvent.

Gert deltager i mødet om et Frivilligråd den 30. august. Der findes efterhånden et stort antal aktører med overlappende formål (Vi Samler Enderne, Frivilligcenteret, Kulturelt Samråd, Demokratiudvalget, m.fl.) og det bør drøftes på et bestyrelsesmøde.

Jens Ole arbejder videre på at sætte møder fra Frivilligcenteret i kalenderen. Tidligere besked om møder vil dog være en fordel. Har også spurgt møllerne og boldklub, men foreløbig uden resultat. Herrekoret og andre kor bliver spurgt snarest.

Lars har spurgt Sognegården Lindelse, men foreløbig uden resultat. De burde ellers kunne bruge kalenderen til at få nye medlemmer.

Dorit/Ingrid er ved at oversætte de faste tekster på hjemmesiden til tysk.

Rasmus

  • Tilføjer Fællesskabets Folkemøde og anden aktivitet i Vi Samler Enderne til kalenderen; udgiver jævnlige forskræp for Folkemødet på Facebook i september/oktober.
  • Sender nyhedsbrev til vores medlemmer (skulle have været i juni, men bedre sent end aldrig).
  • Sender mails til 133 udvalgte foreninger, som før har brugt kalenderen og/eller været medlemmer. Partiforeninger får en særlig henvendelse pga. KV2021.
  • Udgiver opslag på Frivilligjob.dk.
  • Færdiggør videomanual og oversigtskort i løbet af september.

Synkronisering af kalenderen med Facebook er stødt på tekniske problemer. Det anvendte plugin virker kun på enkeltstående WordPress-sider; vores side indgår i landsbyklyngernes multisite-system.

Næste møde i kalendergruppen er søndag den 3. oktober kl. 17 i Frivilligcenteret.